Tomasz Michalak | Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, kierownik budowy